Projekt unijny I


Tytuł projektu : Żłobek Kamyczek ?ulubione miejsce Twojego dziecka .

Od dnia 01-01-2017 roku do 31-12-2018 roku nasza Placówka realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich .Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy dla 80 kobiet :

- 50 kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim , rodzicielskim lub wychowawczym ,

- 30 kobiet bezrobotnych , nieaktywnych zawodowo .

Projekt dotyczy kobiet z miasta Koszalina oraz powiatu koszalińskiego dla których Koszalin jest miejscem pracy , pozostających bez pracy z powodu opieki nad dzieckiem do 3 roku życia .

W ramach projektu zostaną utworzone jednocześnie 2 grupy żłobkowe każda dla 20 dzieci :

I grupa ?dzieci do lat 2

II grupa-dzieci do lat 3.

Od maja 2017 roku do grudnia 2018 roku , jedno dziecko może korzystać z bezpłatnej opieki w ramach projektu nie dłużej niż 12 miesięcy . Możemy objąć wsparciem dwukrotnie 2 grupy ( razem 80 dzieci ) . Oznacza to ,że w tym okresie 80 opiekunek dzieci ma szansę odnalezienia się na rynku pracy .

W ramach bezpłatnej opieki proponujemy pobyt dziecka w godzinach od 6,30 do 18 :

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ,

- zajęcia dodatkowe ( angielski , rytmika , dogoterapia )

- zajęcia sensoryczne,

- Sala Doświadczenia Świata ,

- 5 posiłków .

Dzieci rozpoczną swoją przygodę w nowo zaadoptowanych i dostosowanych do ich potrzeb salach . Będą korzystały z nowocześnie wyposażonej kuchni , w której zostaną przygotowywane dla nich zdrowe, domowe posiłki . W każdym dniu będą mogły korzystać z nowo powstałego spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa placu zabaw .

W projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby , które wyraziły chęć udziału w Projekcie i złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne .Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze Projektu ( Koszalin ul. Wenedów 3) i na stronie internetowej Żłobka www.kamyczekwprzedszkolu.pl