Aktualności


Od dnia 01-05-2017 roku do 31-08-2018 roku nasza Placówka realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt pn. "Przedszkole KAMYCZEK otwiera drzwi dla każdego dziecka" nr umowy RPZP.08.01.00-32-K026/17

Celem projektu jest poprawa dostępności miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Kamyczek w Koszalinie dla dzieci 3-4 lat o 20 dodatkowych miejsc oraz rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 50 dzieci. Celem jest również zwiększenie szans edukacyjnych dla min. 6 dzieci z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie oferty przedszkola i jego oferty edukacyjnej do specjalnych potrzeb dzieci. W ramach projektu zostaną również podniesione kwalifikacje 7 nauczycieli przedszkola poprzez kursy i warsztaty, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej.

Cele zostaną osiągnięte w okresie 01.05.2017 do 31.08.2018r.

W wyniku realizacji projektu wzrosną kompetencje nauczycieli wychowania przedszkolnego, dające kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Kamyczek zwiększy się o 20, a tym samym zwiększy się liczba dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej. Efektem projektu będzie również zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i integracji ich w swojej grupie wiekowej. Nastąpi też rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola o dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość projektu wynosi: 910 052,50 zł.

Wkład Funduszy Europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 773 452,50 zł.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w budynku dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej.

2. Wyposażenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

3. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowoutworzonej grupy przedszkolnej.

4. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

5. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, wyrównującej deficyty

6. Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie indywidualnie stwierdzonych deficytów.

7. Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Harmonogram zajęć:

Terapia logopedyczna:

1grupa: środa 8.45-9.30

2grupa: wtorek 8.00-8.45

3grupa: czwartek 8.45-9.30

4grupa: poniedziałek 8.00-8.45

5grupa: poniedziałek 8.00-8.45

6grupa: środa 8.00-8.45

7grupa: poniedziaełek 8.45-9.30

8grupa: wtorek 8.45-9.30

9grupa:piątek 8.00-8.45

10grupa: piątek 8.45-9.30

Wczesne wspmaganie rozwoju:

Poniedziałek: 10.30-11.30

Wtorek: 9.30-10.30, 11.30-12.30

Środa: 8.00-9.00, 10.30-11.30

Czwartek: 10.30-11.30, 12.00-13.00

Piątek: 10.35-11.35

Zajęcia ogólnorozwojowe, terapia ręki:

1grupa: wtorek 12.45-13.30

2grupa: wtorek: 13.30-14.15

3grupa: wtorek 14.15-15.00

4grupa: środa 12.45-13.30

5grupa: środa 13.30-14.15

6grupa: środa 14.15-15.00

7grupa: czwartek 12.45-13.30

8grupa: czwartek 13.30-14.15

9grupa: czwartek 14.15-15.00

10grupa: piątek 12.45-13.30

11grupa: piątek 13.30-14.15

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne:

Środa: 12.45-13.30

Środa: 13.30-14.15

Środa: 14.15-15.00

czwartek: 12.45-13.30

wtorek: 13.30-14.15

wtorek: 14.15-15.00

piątek: 12.45-13.30

piątek: 13.30-14.15

piątek: 14.15-15.00

czwartek: 12.45-13.30

czwartek: 13.30-14.15

Zajęcia sportowe:

Grupa1: czwartek 9.20-9.50

Grupa2: czwartek 10.00 - 10.30

Grupa3: czwartek 8.45 - 9.15

Grupa4: wtorek 11.40-12.15

Zajęcia Montessori: poniedziałek

Rytmika: wtorek

Dogoterapia: piątek

Angielski: pn-pt wg ramowego rozkładu dnia poszczególnych grup

Zajęcia w sali SI (poznawania świata) - codziennie od 9 do 13 wg ramowego rozkładu dnia poszczególnych grup

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: wtorek 8.00-13.00